Komisja Sfery Budżetowej Kadencja 2002 - 2006

Informacje

Komisja jest właściwa do:
1) określania kierunków polityki społecznej i gospodarczej przy wykorzystaniu środków budżetowych,
2) opiniowania i okresowego dokonywania oceny funkcjonowania instytucji kultury w gminie, w tym Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej,
3) opiniowania spraw z zakresu oświaty i wychowania,
4) podejmowanie inicjatyw w kierunku poprawy warunków zdrowotnych na terenie gminy,
5) opiniowania spraw dotyczących ochrony zdrowia i opieki społecznej,
6) okresowego dokonywania oceny działalności sportowej, w tym klubów sportowych, których przedmiot działania jest dotowany przez gminę,
7) inicjowania działań zmierzających do promocji gminy i współpracy z zagranicą,
8) współpracy z organizacjami społecznymi, związkami i stowarzyszeniami oraz fundacjami o charakterze charytatywnym,
9) wydawanie opinii w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej,
10) ścisłej współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy.

Skład

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2010 15:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Bielak
Ilość wyświetleń: 51605
19 grudnia 2018 07:50 (Paweł Cerkanowicz) - Dodanie komisji: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji .
19 grudnia 2018 07:50 (Paweł Cerkanowicz) - Dodanie komisji: Komisja Rewizyjna .
19 grudnia 2018 07:49 (Paweł Cerkanowicz) - Dodanie komisji: Komisja Sfery Budżetowej .