Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Kadencja 2002 - 2006

Informacje

Komisja jest właściwa do:
1) współdziałania z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi,
2) opiniowania spraw dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi,
3) opiniowania projektów uchwał dotyczących określenia wymiaru i poboru podatku rolnego,
4) podejmowanie czynności zaradczych związanych z walką z chorobami zwierząt, ze szkodnikami i chwastami,
5) współpracy z instytucjami i jednostkami działającycmi na rzecz ochrony środowiska,
6) opiniowanie zamierzeń i kirunków rozwoju wsi i rolnictwa,
7) okresowego dokonywania oceny stanu dróg, mostów, świetlic wiejskich w sołectwach,
8) ścisłej współpracy z jednostkami pomocniczymi gminy,
9) oceny stanu sanitarnego i estetyki wsi,
10) patronatu nad konkursami gminnymi oraz wiejskimi imprezami okolicznościowymi.

Skład

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2010 15:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Bielak
Ilość wyświetleń: 51627
19 grudnia 2018 07:50 (Paweł Cerkanowicz) - Dodanie komisji: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji .
19 grudnia 2018 07:50 (Paweł Cerkanowicz) - Dodanie komisji: Komisja Rewizyjna .
19 grudnia 2018 07:49 (Paweł Cerkanowicz) - Dodanie komisji: Komisja Sfery Budżetowej .