Komisja Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2002 - 2006

Informacje

Komisja jest właściwa w szczególności do:
1) inicjowania oraz opiniowania zamierzeń i kierunków rozwoju gminy,
2) wydawania opinii i proponowania zmian w sprawie miejscowych i perspektywicznych planów przestrzennego zagospodarowania gminy,
3) współpracy z Burmistrzem w zakresie kształtowania polityki inwestycyjnej i lokalizacyjnej,
4) opiniowania spraw dotyczących gospodarowania mieniem gminnym,
5) okresowej oceny realizacji zadań inwetsycyjnych i remontowych,
6) czuwania nad prawidłowym gospodarowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym,
7) okresowej oceny działalności jednostek organizacyjnych gminy,
8) opiniowania spraw i inicjowania działań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz współpracy z prokuraturą, sądownictwem, policją, strażą miejską i strażą pożarną,
9) oceny stanu czystości i stanu sanitarnego oraz estetyki miasta,
10) inicjowania i wspierania działań zmierzających do rozwoju turystyki w gminie.

Skład

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2010 15:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Bielak
Ilość wyświetleń: 51601
19 grudnia 2018 07:50 (Paweł Cerkanowicz) - Dodanie komisji: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji .
19 grudnia 2018 07:50 (Paweł Cerkanowicz) - Dodanie komisji: Komisja Rewizyjna .
19 grudnia 2018 07:49 (Paweł Cerkanowicz) - Dodanie komisji: Komisja Sfery Budżetowej .