Deklaracja dostępności

Gmina Gryfów Śląski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.gryfow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2010-08-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Paweł Cerkanowicz , adres e-mail: informatyk@gryfow.pl , telefon: 75 7813228.

Informacja zwrotna

W przypadku wykrycia nieprawidłowości w zakresie dostępności prosimy o kontakt:

Paweł Cerkanowicz

informatyk@gryfow.pl

75 7813228


Postępowanie odwoławcze

W przypadku postępowania odwoławczego prosimy o kontakt:

Paweł Cerkanowicz

informatyk@gryfow.pl

75 7813228

 

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno znajdujące się od frontu budynku, drugie zaś z boku budynku. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

Dostosowanie korytarzy

Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Pomieszczenia znajdują się na parterze i na dwóch piętrach budynku.

Dostosowanie schodów

Na piętra budynku prowadzą schody, brak windy.

Dostosowanie wind

Brak windy. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków co uniemożliwia jej instalację.

Dostępność pochylni

Brak pochylni. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków co uniemożliwia jej instalację.

Dostępność platform

Brak platform. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków co uniemożliwia ich instalację.

Dostępność informacji głosowych

Brak zainstalowanego domofonu. Brak zainstalowanego wideofonu.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak.

Dostosowanie parkingów

Parking znajduję się przed urzędem i za urzędem. Parking za urzędem posiada miejsca wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla klientów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Podstawowy kurs języka migowego posiada Inspektor ds. współpracy z zagranicą i promocji gminy Agnieszka Muszka.

Dodatkowe informacje

Zostaną  podjęte prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Jeszcze większa dostepność

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2020 07:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Cerkanowicz
Ilość wyświetleń: 79
21 września 2020 09:50 (Paweł Cerkanowicz) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
21 września 2020 09:49 (Paweł Cerkanowicz) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
21 września 2020 09:48 (Paweł Cerkanowicz) - Aktualizacja deklaracji dostępności.